کدک H.265 در دوربین های دوربین مداربسته

متخصصان سیستم های نظارت تصویری از سال ۲۰۱۳ درباره قابلیتها و ویژگیهای کدک H.265 صحبتهای بسیاری کردند. حالا در سال ۲۰۱۷ کدک H.265 درحال تبدیل شدن به جریان اصلی مورد استفاده و سازگار با سیستم های نظارت تصویری خواهد شد و بسیاری از شرکتها درحال ساخت دوربین مداربسته و VMS هایی با سازگاری کامل کدک H.265 خواهند بود.

ادامه مطلب